İçme Suyu Arıtma Otomasyonu

Günümüz koşullarındaki hızlı nüfus artışı ve endüstriyel gelişimin bir sonucu olarak artan su ihtiyacı kalitesiz su kaynaklarından alınan suların içme amaçlı arıtılması ve kirletilmiş suların arıtılarak zararsız hale getirilmesi kompleks kontrol sistemleri gerektirmektedir.

MTM Otomasyon; İçme Suyu Tesisleri için komple enerji temini, kablolama, Enstrümantasyon (Debi, Seviye, Bakiye Klor, Çözülmüş oksijen, pH, letkenlik, Bulanıklık, Basınç gibi), DCS Otomasyon Sistemleri, Ana Dağıtım Panoları, Motor Kontrol Panoları, Scada sistemlerini tasarlar, üretir, montajını yapar ve servis hizmetlerini verir.

Temel Bazı Özellikler:

DCS’lerle dağınık yapıda tasarlanmış SCADA sistemi kolay konfigürasyon ve kolay montaj sağlar. Modüler fonksiyon blokları yıllarca her uygulamada test edilerek en doğru yapıya ulaştırılmıştır. ADP, MCC sistemleri özellikle arıtma tesisleri için tasarlanmış modüler yapıdadır. Bu sayede her bir proje için daha az çalışma süresi ve daha kesin sonuçlar elde edilmektedir. Arıtma tesisleri için yıllarca test edilerek seçilen enstrümanlar tüm proje sürecinde kullanılarak maksimum verim ve güvenlik elde edilmektedir.